ÚVODNÍ STRÁNKA | HOTEL A RESTAURANT | KITCHEN & BATH DECO | HOME DECO E-SHOP | PRODUKTY | MŮJ ÚČET | KONTAKTY       cz de en

Záruční podmínky

Uplatnění reklamace v záruční lhůtě

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zboží neodebírá osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky

Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny, a to nejlépe některou z následujících dopravních firem, se kterými úzce spolupracujeme, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou:

  • Česká pošta (služba Obchodní balík)
  • PPL

Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  • poškozením zboží živly
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
  • poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo přepravováno některou z výše uvedených dopravních společností; škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí

Závěrečná ustanovení
Záruční podmínky nabývají účinnosti 1. 11.2008.
Změny záručních podmínek vyhrazeny.