ÚVODNÍ STRÁNKA | HOTEL A RESTAURANT | KITCHEN & BATH DECO | HOME DECO E-SHOP | PRODUKTY | MŮJ ÚČET | KONTAKTY       cz de en

Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Axum Bohemia s.r.o., se sídlem Havlíčkova 698/11, 415 01 Teplice, IČ 25420887, DIČ CZ25420887, zapsané u rejstří­kového soudu v Ústí nad Labem (dodavatel je plátcem DPH) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Informace o zboží

Kupující má možnost se před nákupem i v jeho průběhu seznámit s názvy, charakteristikami, příp. dalšími údaji produktů (včetně cen za zboží v CZK/EUR/USD a sazby DPH).
Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné k okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem smlouvy, v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Informaci ohledně záruční lhůty lze shlédnout v reklamačním řádu.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. O předpokládaném termínu dodání je kupující informován v detailu nákupního košíku.
V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci zpravidla do 3 - 5 dnů po závazném potvrzení objednávky. Termíny expedice pro jednotlivé druhy zboží se však mohou lišit, proto jsou uvedeny v detailu každého produktu. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.

Dopravní podmínky

Možnosti doručení zásilky:

  • Česká pošta
  • PPL

Zásilky jsou doručovány po území celé České republiky, standardně následující pracovní den po podání. Dodací lhůta pro ostatní státy mimo ČR je do 5 dnů od předání zboží přepravci v ČR.

V případě nezastižení adresáta na udané adrese:

  • Česká pošta skladuje zásilku 7 dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu,
  • přepravce PPL Vás bude telefonicky kontaktovat ohledně doručení zásilky. Pokud nebude zásilka doručena na první pokus, budou učiněny další pokusy v následujících pracovních dnech.

V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky v sekci Komentář k objednávce (viz První kroky v e-shopu).

Poplatek za storno již expedované objednávky
Každá Vaše objednávka (pokud nebylo provedeno její storno před expedicí) je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).
Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat úhradu nákladů vzniklých odesláním zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 500,- Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny společnosti DEREDES s.r.o. k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Bezpečné způsoby platby

Způsoby úhrad zboží:

  • dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží, pouze ČR)
  • prostřednictvím bezpečného platebního rozhraní PayPal
  • platebními kartami VISA, Maestro, MasterCard a VISA Electron prostřednictvím zabezpečeného platebního terminálu GP webpay, kartami MasterCard, VISA, DISCOVER NETWORK a American Express přes bezpečné platební brány PayPal
  • platbou předem převodem z účtu oproti proforma faktuře

V případe platby předem bude Vaše objednávka vyřízena a zboží dodáno teprve na základě přijaté platby. Jako variabilní symbol je nutné uvést č. objednávky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

Poštovné a balné
Ke každé zásilce účtujeme poštovné a balné. Poštovné je odvislé od celkové hmotnosti zásilky, zvolené země určení a typu zásilkové služby. Kupující je o přesné výši poštovného a balného informován v kroku č. 3 objednávkového procesu.

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře (registrace, objednávka, kontaktní formulář) poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů je součástí našich Obchodních podmínek. Souhlasem s Obchodními podmínkami automaticky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů naší společností.

Internetový obchod CoralusDesign.com zpracovává osobní údaje zaregistrovaných osob, jakožto i všechny údaje získané z formulářů, a to po dobu neurčitou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat.

Veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 11. 2008.
Změny obchodních podmínek vyhrazeny.